[1]
L. Spíchal, „Rozklad zlomků na zlomky kmenné pomocí Geogebry a softwaru SAS/STAT", MFI, roč. 28, č. 3, s. 215–228, srp. 2019.