[1]
T. Riemel a J. Švrček, „Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice", MFI, roč. 29, č. 1, s. 1–6, led. 2020.