[1]
J. Zhouf, „Tři speciální body ležící na jedné přímce II", MFI, roč. 30, č. 4, s. 261–271, lis. 2021.