[1]
J. Zhouf, „Tři speciální body ležící na jedné přímce III", MFI, roč. 31, č. 2, s. 106–114, čer. 2022.