[1]
Čeněk Kodejška, A. Raichová, J. Berný, a L. Kozák, „Fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC", MFI, roč. 22, č. 4, s. 264–271, srp. 2013.