[1]
E. MFI, „Úlohy domácí části školního kola 64. ročníku FO (kategorie A–G)", MFI, roč. 31, č. 4, s. P1–P25, pro. 2022.