[1]
J. Zhouf, „Tři speciální body ležící na jedné přímce V", MFI, roč. 32, č. 3, s. 184–194, srp. 2023.