[1]
J. Polák, „Malfattiho problém a jeho řešení", MFI, roč. 32, č. 4, s. 241–248, lis. 2023.