[1]
E. MFI, „První ročník Ceny Martina Černohorského", MFI, roč. 32, č. 4, s. 319–320, pro. 2023.