[1]
J. Erhart, L. Rusin, a P. Hána, „Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů", MFI, roč. 22, č. 5, s. 355–361, říj. 2013.