Šalom, P., a M. Rolínek. „Cestou Necestou Ke Kombinatorice". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 23, č. 4, srpen 2014, s. 261–269, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/151.