Látal, F., a M. Michejdová. „Elektronické Hlasovací zařízení". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 23, č. 4, srpen 2014, s. 313–319, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/157.