Gergelitsová, Šárka, a T. Holan. „Dělení úsečky". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 24, č. 2, únor 2015, s. 95–104, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/192.