Odvárko, O., a J. Robová. „Čtyřúhelníky Pod Mikroskopem". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 24, č. 5, listopad 2015, s. 321–330, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/229.