Mošna, F., a D. Mbuy Lubanda. „Webové stránky Pro testování hypotéz". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 24, č. 5, listopad 2015, s. 371–377, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/235.