Petrášková, V. „Využití Znalostí Matematiky při práci S Kreditní Kartou". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 1, leden 2016, s. 11–18, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/242.