Chodorová, M., a L. Juklová. „Konstrukce Elipsy". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 1, leden 2016, s. 25–28, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/244.