Kodejška, Čeněk, a G. De Nunzio. „Tři netradiční oscilátory – Konstruktivistický přístup K výuce Fyziky". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 1, leden 2016, s. 49–58, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/248.