Seibert, J., a J. Zahrádka. „O čem pojednává Benfordův zákon". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 2, únor 2016, s. 89–98, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/256.