Hejnová, E. „Realizace konstruktivistického přístupu Ve výuce Fyziky prostřednictvím úloh zadaných Formou Diskuze". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 2, únor 2016, s. 102–115, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/258.