Kolářová, L., a Z. Tkáčová. „Úvod Do Nanotechnologií". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 2, únor 2016, s. 116–124, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/259.