MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 58. Ročníku FO (kategorie E–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 4, září 2016, s. P24–P32, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/292.