Odvárko, O., a J. Robová. „Odhady a odhadování V Matematice". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 25, č. 5, listopad 2016, s. 335–342, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/294.