Gergelitsová, Šárka, a T. Holan. „Od Rodiny Se třemi dětmi Ke Spolehlivosti Testů". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 26, č. 3, duben 2017, s. 166–173, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/336.