Břízová, L., M. Křížová, a J. Šlégr. „Jednoduché pomůcky Pro výuku vlnění". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 26, č. 3, duben 2017, s. 215–219, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/341.