MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 59. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 26, č. 5, říjen 2017, s. P3–P25, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/376.