Lepil, O., a Čeněk Kodejška. „Netradiční Experimenty S vázanými oscilátory". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 27, č. 1, leden 2018, s. 26–36, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/381.