Kodejška, Čeněk, L. Myslivcová, F. Hošek, a M. Rouha. „Srovnání Charakteristik tónového generátoru a Zvukové Karty PC". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 27, č. 1, leden 2018, s. 37–45, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/382.