Kodejška, Čeněk, J. Říha, a S. Ganci. „Experimentální ověření rovnováhy atmosférického Tlaku a hydrostatického Tlaku Ve válci". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 27, č. 2, březen 2018, s. 99–109, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/391.