MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola jubilejního 60. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 27, č. 5, listopad 2018, s. P1–P27, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/435.