Klátil, M., a D. Jezbera. „Rentgenové záření Ve škole I Mimo školu 1". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 28, č. 2, duben 2019, s. 115–126, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/449.