Kodejška, Čeněk. „Náhrada Ruhmkorffova Induktoru Zdroji vysokého napětí". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 28, č. 3, srpen 2019, s. 201–206, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/459.