Spíchal, L. „Rozklad Zlomků Na Zlomky Kmenné Pomocí Geogebry a Softwaru SAS/STAT". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 28, č. 3, srpen 2019, s. 215–228, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/461.