MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 61. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 28, č. 4, říjen 2019, s. P14–P38, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/476.