Riemel, T., a J. Švrček. „Polynomicko-exponenciální Diofantovské Rovnice". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 29, č. 1, leden 2020, s. 1–6, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/479.