Veselá, A., a M. Křížová. „Historické Pokusy V současné škole". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 29, č. 2, duben 2020, s. 112–121, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/493.