MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 62. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 29, č. 4, listopad 2020, s. P03–P26, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/522.