Riemel, T. „O exponenciálních diofantovských rovnicích". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 30, č. 2, květen 2021, s. 81–90, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/533.