Wegenkittlová, P., a V. Vochozka. „Fyzikální Klasifikace Pohybu Ozobotem". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 30, č. 3, srpen 2021, s. 206–219, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/554.