Hejnová, E. „Úlohy rozvíjející Dovednost Identifikace a Kontroly proměnných". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 30, č. 4, listopad 2021, s. 287–298, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/563.