Calábek, P. „Mnohočleny V matematických soutěžích". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 31, č. 01, únor 2022, s. 21–30, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/576.