Kodejška, Čeněk, A. Raichová, J. Berný, a L. Kozák. „Fyzikální Experimenty Se Zvukovou Kartou PC". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 22, č. 4, srpen 2013, s. 264–271, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/62.