Šlégrová, L., a J. Šlégr. „Několik poznámek K učivu O Sluneční Soustavě". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 31, č. 4, prosinec 2022, s. 279–288, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/676.