MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 64. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 31, č. 4, prosinec 2022, s. P1–P25, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/684.