Juklová, L., a J. Švrček. „O Jisté netriviální množině Bodů V Rovině". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 1, březen 2023, s. 29–33, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/704.