Kos, J., a M. Křížová. „Napětí naprázdno fotovoltaického článku V závislosti Na Intenzitě ozáření". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 1, březen 2023, s. 38–47, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706.