Lepil, O. „K vývoji fyzikálního vzdělávání Na gymnáziu (1933–1983)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 2, květen 2023, s. 117‒130, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/725.