Richterek, L. „Celostátní Kolo FO 2023". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 2, květen 2023, s. 158‒160, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/732.