MFI, E. „První ročník Ceny Martina Černohorského". 2023. Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 4, prosinec 2023, s. 319–320, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/778.