MFI, E. „Úlohy domácí části školního Kola 65. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika, roč. 32, č. 4, listopad 2023, s. P01–P26, https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/780.